Płytki na obiektach 3D

Wprowadzenie

Aktualna wersja programu nie pozwala na bezpośrednie układanie płytek na obiektach 3D. Istnieje jednak możliwość uzyskania efektu brył pokrytych płytkami. Aby go uzyskać, należy użyć obiektów 3D zawierających informacje o obrazach wyświetlanych na poszczególnych ścianach. Obrazy te można zastąpić obrazami przedstawiającymi ułożone płytki, przygotowanymi w programie FelCAD. Poniżej znajdują się przykłady jak uzyskać taki efekt.

Przykład 1

Poniższy przykład wykorzystuje obiekt sześcianu, który ma przypisane sześć odrębnych obrazów do każdej z jego ścian. Po rozpakowaniu obiektu z archiwum ZIP i dodaniu go do biblioteki obiektów 3D (menu "Konfiguracja->Biblioteka obiektów 3D..."), powinien się ukazać następujący widok:

Przykładowy sześcian

Obrazy wyświetlane na ścianach sześcianu to pliki graficzne: Dol.jpg, Gora.jpg, Lewo.jpg, Prawo.jpg, Przod.jpg i Tyl.jpg. Jak łatwo zauważyć, nazwy plików odpowiadają odpowiednim ścianom sześcianu.

W dalszej części przygotujemy prostopadłościan o wymiarach 25 x 25 x 110 cm (szerokość x długość x wysokość) pokryty płytkami i użyjemy go do zamodelowania nieregularnych powierzchni ścian.

Zaczynamy od przygotowania obrazów, którymi pokryte będą ściany prostopadłościanu. W tym celu uruchamiamy program FelCAD i we właściwościach pomieszczenia wprowadzamy kolejno wymiary odpowiadające ścianom prostopadłościanu. Dla bocznych ścian będzie to wymiar 25 x 110 cm, a dla górnej i dolnej 25 x 25 cm. Po ułożeniu płytek zapisujemy obraz każdej ściany korzystając z opcji menu "Plik->Zapisz obraz...". Pliki powinny być zapisane w formacie JPG pod nazwami: Dol.jpg, Gora.jpg, Lewo.jpg, Prawo.jpg, Przod.jpg i Tyl.jpg. W omawianym przykładzie obraz dla bocznych ścian wygląda tak:

Obraz bocznych ścian

natomiast obraz dla górnej i dolnej ściany jest taki:

Obraz górnej i dolnej ściany

Po zastąpieniu oryginalnych plików JPG nowymi i ponownym dodaniu sześcianu do biblioteki obiektów 3D, powinien się ukazać następujący widok:

Przykładowy sześcian z nowymi obrazami na ścianach

Uwaga 1: Jeżeli po dodaniu obiektu nadal są widoczne stare obrazy na jego ścianach, zamknij i następnie otwórz ponownie okno biblioteki 3D. Program, aby przyspieszyć działanie, przechowuje załadowane obiekty w pamięci podręcznej i niektóre zmiany mogą być widoczne dopiero po ponownym otwarciu biblioteki.

Uwaga 2: Aby zmienić obraz wyświetlany na ścianach obiektu 3D, nie trzeba za każdym razem usuwać całego obiektu i dodawać ponownie, jak to zostało opisane powyżej. Wystarczy zastąpić aktualny obraz innym. Aby go odszukać, należy przejść do folderu biblioteki obiektów 3D korzystając z zakładki "Foldery" w opcjach programu (menu "Konfiguracja->Opcje...").

Teraz musimy zdefiniować faktyczne wymiary naszego prostopadłościanu. W tym celu wybieramy warstwę "Obiekty" i dodajemy dowolny obraz reprezentujący nasz obiekt.

Dodawanie obiektu

Następnie przechodzimy do jego właściwości.

Właściwości obiektu

Na zakładce "Parametry fizyczne" podajemy rozmiar podstawy prostopadłościanu.

Parametry fizyczne

Na zakładce "Obiekt 3D" przypisujemy plik z definicją obiektu 3D oraz podajemy wysokość prostopadłościanu.

Obiekt 3D

Po wstawieniu prostopadłościanu do pomieszczenia powinien się ukazać następujący widok:

Widok 3D

Ustawiając odpowiednio prostopadłościany, jeden obok drugiego, na przykład w taki sposób:

Widok edycji podłogi

uzyskamy taki efekt:

Widok 3D

Korzystając z przykładowego sześcianu i wykonując kroki opisane powyżej, można zamodelować różnego rodzaju półki, ścianki działowe, itp.

Przykład 2

Ten przykład jest analogiczny do poprzedniego, przy czym wykorzystamy w nim obiekty wanien z obrazami reprezentującymi obudowy. Po rozpakowaniu obiektów z archiwum ZIP i dodaniu ich do biblioteki obiektów 3D, powinien się ukazać następujący widok:

Przykładowa wanna

Po zastąpieniu oryginalnych plików JPG nowymi, przedstawiającymi ułożone płytki, uzyskamy taki efekt:

Przykładowa wanna z obrazem obudowy

Aby wykorzystać wannę z obudową w projekcie, należy przejść do właściwości obiektu wanny, która znajduje się standardowo w bibliotece...

Właściwości obiektu

...i na zakładce "Obiekt 3D" przypisać odpowiedni plik z definicją obiektu 3D reprezentujący wannę z obudową:

Obiekt 3D

Poniżej znajduje się projekt zawierający obiekt wanny z odpowiednio przygotowanym obrazem obudowy.

Widok 3D