Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku działalność związana z programem FelCAD została zawieszona, a sprzedaż licencji wstrzymana. Wszystkie dotychczasowe licencje nie tracą ważności i będą działały z aktualną wersją 1.6. Dziękujemy wszystkim użytkownikom za przyczynienie się do rozwoju programu.

Pliki do pobrania

FelCAD 1.6 - wersja instalacyjna programu FelCAD.

Aktualizacja wersji 1.5 do 1.6 - jeżeli masz zainstalowaną wersję 1.5, zainstaluj tą aktualizację. Pozwoli ona przejść do wersji 1.6 zachowując wszystkie ustawienia oraz biblioteki, z których aktualnie korzystasz. Po uruchomieniu aktualizacji wskaż to samo miejsce, w którym zainstalowana była wersja 1.5 (domyślnie jest to C:\Program Files\FelCAD).

Microsoft .NET Framework 3.5 - biblioteki systemowe firmy Microsoft wymagane do uruchomienia programu FelCAD. Jeżeli podczas uruchamiania programu pojawi się komunikat informujący o braku tych bibliotek, proszę je pobrać i zainstalować.

Wymagania systemowe

Komputer PC z systemem Windows 7, 8, 10.