Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku działalność związana z programem FelCAD została zawieszona, a sprzedaż licencji wstrzymana. Wszystkie dotychczasowe licencje nie tracą ważności i będą działały z aktualną wersją 1.6. Dziękujemy wszystkim użytkownikom za przyczynienie się do rozwoju programu.

Program się nie uruchamia

Jeżeli podczas uruchamiania programu wyświetlany jest komunikat informujący o braku bibliotek Microsoft .NET Framework 3.5 oznacza to, że musisz je pobrać i zainstalować. Biblioteki są dostępne tutaj.

Inną przyczyną problemów związanych z działaniem programu może być brak odpowiednich uprawnień. W takiej sytuacji zaloguj się do systemu jako użytkownik z prawami administratora i spróbuj ponownie uruchomić program.

Zasady układania płytek

Zanim zaczniesz układać płytki w programie, zapoznaj się z podstawowymi zasadami, którymi powinieneś się kierować w trakcie realizacji swojego projektu.

Jak dodać płytkę do biblioteki

Obraz płytki możesz pobrać ze strony internetowej producenta. Aby to zrobić, wejdź na stronę producenta, wyświetl płytkę która Cię interesuje i następnie użyj jednego ze sposobów przedstawionych poniżej.

1) Umieść kursor myszy na obrazie i naciśnij prawy przycisk myszy. Wyświetli się menu, z którego wybierz opcję "Kopiuj obraz". Po wykonaniu tej operacji obraz zostanie zapamiętany w schowku systemowym. Aby dodać obraz płytki do biblioteki uruchom program, wybierz warstwę "Płytki", naciśnij przycisk Dodaj i wybierz opcję "Ze schowka...". Pojawi się okno prezentujące aktualną zawartość schowka. Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk OK, aby zapisać obraz w bibliotece.

2) Umieść kursor myszy na obrazie i naciśnij prawy przycisk myszy. Wyświetli się menu, z którego wybierz opcję "Zapisz obraz jako...". Po wskazaniu miejsca na dysku, obraz zostanie zapisany. Aby dodać obraz płytki do biblioteki uruchom program, wybierz warstwę "Płytki", naciśnij przycisk Dodaj i wybierz opcję "Z pliku...". Następnie wskaż plik z obrazem płytki.

Uwaga 1: jeżeli obraz zapisany w ten sposób posiada np. białą ramkę dookoła płytki, powinieneś ją usunąć przed dodaniem do programu FelCAD. Możesz to zrobić w programie Paint dostępnym w systemie Windows. Wybierz z menu Start "Programy->Akcesoria->Paint" i po uruchomieniu, otwórz obraz płytki. Korzystając z narzędzia zaznaczania Zaznacz, zaznacz prostokątny obszar, w którym znajduje się płytka. Następnie użyj funkcji "Przytnij", aby usunąć wszystko poza zaznaczonym fragmentem, a następnie zapisz go do pliku graficznego.

Uwaga 2: biblioteka umożliwia przechowywanie obrazów zapisanych w formatach JPG, PNG i BMP. Jeżeli posiadasz obrazy w innym formacie, powinieneś je najpierw przekonwertować do formatu JPG, PNG lub BMP korzystając np. z programu IrfanView.

Po dodaniu płytki należy zdefiniować jej parametry takie jak wymiary i cena. Aby to zrobić zaznacz płytkę i naciśnij przycisk właściwości Właściwości.

Jak zdefiniować kształt płytki o nieregularnym kształcie

Domyślnie każda płytka wprowadzona do biblioteki ma prostokątny kształt. Aby zdefiniować nieregularny kształt (np. dla płytek heksagonalnych) należy otworzyć okno właściwości i na zakładce "Obraz" nacisnąć przycisk edycji kształtu. Poniższy film przedstawia jak przebiega ten proces.

Jak przycinać płytki

W programie znajdziesz szereg funkcji pozwalających na przycinanie płytek. Obejrzyj film zamieszczony poniżej, aby się z nimi zapoznać.

Jak zdefiniować kształt pomieszczenia

W oknie edycji kształtu pomieszczenia można wskazać plik graficzny, który będzie wyświetlany jako tło. Wykorzystanie tła przedstawiającego plan pomieszczenia powinno ułatwić definiowanie jego kształtu, zwłaszcza gdy jest nieregularny. Tak jak widać na filmie poniżej, każda powierzchnia może mieć niezależny kształt.

Jak dodać obiekt 3D do biblioteki

Program umożliwia odczyt obiektów 3D zapisanych w formacie OBJ (Wavefront). Jeżeli posiadasz obiekty w innym formacie, powinieneś je najpierw przekonwertować do formatu OBJ korzystając np. z programu MeshLab.

Aby dodać obiekt 3D do biblioteki uruchom program, wybierz z menu "Konfiguracja->Biblioteka obiektów 3D...", naciśnij przycisk Dodaj i wskaż plik z obiektem 3D. Następnie przygotuj obraz w formacie JPG, PNG lub BMP reprezentujący obiekt 3D i dodaj go do biblioteki obiektów w taki sam sposób jak przy dodawaniu płytki. We właściwościach obiektu na zakładce "Obiekt 3D" wskaż plik z obiektem 3D.

Szybkie kopiowanie płytek i obiektów

Aby szybko skopiować obiekt, który znajduje się już na ścianie/podłodze, naciśnij klawisz CTRL na klawiaturze i nie zwalniając go, przesuń ten obiekt w inne miejsce (aby przesunąć obiekt, umieść kursor myszy nad nim, naciśnij lewy przycisk myszy i nie zwalniając go, przesuń mysz w inne miejsce, po czym zwolnij lewy przycisk). Opisaną technikę można stosować do kilku obiektów jednocześnie. Aby to zrobić, należy najpierw zaznaczyć kilka obiektów, po czym trzymając CTRL, przesunąć jeden z zaznaczonych obiektów. Jak to wygląda w praktyce możesz zobaczyć tutaj.

Zaznaczenie kilku obiektów jednocześnie

Aby zaznaczyć kilka obiektów jednocześnie, zastosuj jedną z metod opisanych poniżej.

Jak efektywnie pracować z widokiem

W trakcie pracy z programem często zdarza się, że potrzebujemy szybko przybliżyć lub oddalić dany fragment oraz przesunąć widok w inne miejsce. Pomimo że operacje te można wykonać przy użyciu opcji menu lub przycisków na pasku narzędziowym, istnieją bardzie efektywne sposoby żeby to zrealizować. Obejrzyj film poniżej, w ktorym używana jest wyłącznie myszka i klawiatura.

Zamiast rysunków płytek i obiektów wyświetlają się pytajniki

Symbol czerwonego pytajnika pojawia się, gdy program nie może odnaleźć pliku z obrazem reprezentującym płytkę lub obiekt. Upewnij się, czy nie zmieniłeś nazwy tego pliku lub czy go nie usunąłeś. Sprawdź także ścieżki do folderów bibliotek w opcjach programu (menu "Konfiguracja->Opcje...").

Pytajniki mogą się też pojawić po otworzeniu projektu na innym komputerze nieposiadającym odpowiedniej biblioteki. Spowodowane jest to tym, że projekt (plik z rozszerzeniem .fel) nie zawiera w sobie obrazów użytych płytek i obiektów, a jedynie nazwy tych plików. Dlatego przenosząc projekt na inny komputer należy przenieść także elementy biblioteki, z których on korzysta. Można w tym celu użyć funkcji kopiowania bibliotek (menu "Konfiguracja->Opcje...", zakładka "Foldery", przycisk "Kopia zapasowa bibliotek...").

Do zamiany pytajników na właściwe płytki możesz użyć narzędzia zamiany płytek (menu "Narzędzia->Zamiana płytek...").

Program wolno działa

Jeżeli zauważysz, że program wolno działa, możesz przyspieszyć jego działanie włączając szybkie rysowanie obiektów Szybkie rysowanie obiektów oraz wyłączając opcje przyciągania obiektów Przyciąganie obiektów i nakładania obiektów Nakładanie obiektów.

Lepsza jakość grafiki 3D

Jeżeli dysponujesz kartą graficzną, która sprzętowo wspiera wygładzanie obrazu (ang. anti-aliasing), otwórz opcje programu (menu "Konfiguracja->Opcje...") i na zakładce "Widok 3D" włącz funkcję wygładzania.

Problemy z zapisem widoku 3D

Zapis widoku 3D do pliku graficznego wykonywany jest po naciśnięciu przycisku Zapisz obraz. Jeżeli zauważysz, że obraz zapisuje się nieprawidłowo, otwórz opcje programu (menu "Konfiguracja->Opcje...") i na zakładce "Widok 3D" zmień tryb zapisu na przeciwny i ponownie wykonaj operację zapisu.

Uwaga: jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 7 i pomimo zmiany trybu obraz nadal zapisuje się nieprawidłowo, wyłącz tryb Aero i ponownie wykonaj operację zapisu. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie programu FelCAD znajdującej się na Pulpicie i wybierz "Właściwości". Pojawi się okno, w którym na zakładce "Zgodność" należy zaznaczyć opcję "Wyłącz kompozycję pulpitu". Od tego momentu uruchomienie programu FelCAD z tej ikony spowoduje automatyczne wyłączenie trybu Aero (tryb zostanie przywrócony po zamknięciu programu).

Płytki na obiektach 3D

Jeżeli chcesz uzyskać efekt brył pokrytych płytkami, przeczytaj ten opis.