FelCAD 1.1 - opis zmian

Precyzyjne definiowanie kształtu pomieszczenia

W oknie edycji kształtu pomieszczenia dodano przyciski z ikonami strzałek, które umożliwiają precyzyjne ułożenie punktów z dokładnością do 1 mm/cm. Aby z nich skorzystać należy najpierw wybrać dany punkt klikając w niego lewym przyciskiem myszy (zostanie podświetlony na zielono).

Kształt pomieszczenia

Pomiar odległości

Dodano dwa nowe segmenty na pasku statusu. Pierwszy z nich przedstawia aktualną pozycję wskaźnika myszy na obszarze roboczym. Punktem odniesienia jest lewy dolny róg ściany/podłogi. Drugi segment przedstawia odległość od punktu odniesienia. Aby ustawić punkt odniesienia, umieść wskaźnik myszy na obszarze roboczym, następnie naciśnij klawisz ALT na klawiaturze i nie zwalniając go, naciśnij lewy przycisk myszy. Punkt odniesienia zostanie zapamiętany, a wartości wyświetlane w tym segmencie wyzerowane. Od punktu odniesienia (A) do bieżącej pozycji wskaźnika myszy (B) podawane są trzy rodzaje odległości: odległość w osi poziomej (dx), odległość w osi pionowej (dy), długość odcinka łączącego oba punkty (d).

Pomiar odległości

Pomiar odległości

Nowe opcje dla operacji "Zamiana płytek"

Dodano trzy zakresy działania operacji zamiany płytek:

Zamiana płytek

Nowe opcje dla operacji "Przytnij numerycznie"

Dodano opcję umożliwiającą określenie wyniku przycięcia, tzn. czy fragment o zadanej wielkości ma zostać usunięty, czy zachowany. W wersji 1.0 fragment był zawsze usuwany.

Przytnij numerycznie

Nowe opcje związane z folderami bibliotek

Dodano następujące opcje związane z folderami bibliotek:

Opcje

Obsługa obrazów w formacie PNG

Dodano obsługę plików PNG. Obrazy zapisane w tym formacie nie tracą na jakości, jak ma to miejsce dla formatu JPG oraz zajmują znacznie mniej miejsca niż BMP.

Nowe obiekty 3D

Do biblioteki dodano nowe obiekty 3D: szafki oraz podstawowe bryły takie jak: sześcian, walec, itp. Bryły można wykorzystać do budowania własnych obiektów.

Naprawione usterki