FelCAD 1.2 - opis zmian

Definiowanie kształtu ścian

Opcja dostępna tylko w wersji Pro. W oknie edycji kształtu pomieszczenia dodano przycisk "Wybierz", umożliwiający wybór ścian do edycji. Edycja kształtu ścian przebiega w taki sam sposób, jak edycja kształtu podłogi. Raport powierzchni został dostosowany do poprawnego obliczania powierzchni ścian o nieregularnych kształtach. Efekt działania tej opcji możesz zobaczyć tutaj.

Kształt pomieszczenia

Ulepszony algorytm przyciągania płytek

Algorytm przyciągania płytek został przyspieszony oraz udoskonalony. Ulepszenia będą widoczne podczas pracy z dużą ilością płytek.

Lista ostatnio otwartych projektów

Do menu "Plik" dodano listę ostatnio otwartych projektów. Kliknięcie w pozycję listy otwiera wskazany projekt.

Lista ostatnio otwartych projektów

Ujemne kąty obrotu

Dodano możliwość wprowadzania ujemnych kątów obrotu. W poprzednich wersjach, aby obrócić obiekt o 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, należało wprowadzić wartość obrotu równą 270 (360-90=270). Teraz można od razu wprowadzić wartość -90.

Ujemne kąty obrotu

Dodatkowy poziom jakości tekstur

Dodano nowy poziom jakości tekstur. Opcja ta powinna być używana tylko dla wydajnych kart graficznych. Jeżeli po wybraniu opcji zauważysz, że widok pomieszczenia 3D działa wolno lub obraz nie jest prawidłowo wyświetlany, ustaw niższy poziom jakości tekstur.

Opcje

Nowe opcje zapisu widoku 3D

Dodano możliwość wyboru trybu zapisu widoku 3D do pliku graficznego. Tryb "Windows GDI" używany był w poprzednich wersjach programu. Jeżeli zauważysz, że obraz w tym trybie zapisuje się nieprawidłowo, zmień tryb na "OpenGL" i ponownie spróbuj zapisać obraz. Wybrany tryb nie ma wpływu na jakość zapisywanego obrazu, natomiast pozwala rozwiązać problemy, którę mogą wystąpić na niektórych kartach graficznych.

Opcje

Nowe opcje związane z folderami bibliotek

Opcje

Naprawione usterki