FelCAD 1.3 - opis zmian

Wygładzanie krawędzi

Dodano funkcję wygładzania krawędzi na widoku 3D. Opcja ta poprawia jakość generowanego obrazu poprzez wygładzanie nieregularnych brzegów, co pozwala uzyskać gładsze, bardziej realistyczne obiekty trójwymiarowe. Im większy współczynnik wygładzania, tym lepszy efekt końcowy. Uwaga: dostępność wygładzania krawędzi zależy od karty graficznej. Jeżeli wszystkie współczynniki (tzn. od 2x do 16x) są wyszarzone oznacza to, że Twoja karta graficzna nie obsługuje wygładzania krawędzi.

Opcje

Pierwszy z poniższych obrazów został wygenerowany przy włączonym wygładzaniu krawędzi, natomiast drugi bez użycia tej funkcji. Niebieskie ramki przedstawiają fragment krawędzi w powiększeniu.

Wygładzanie krawędzi włączone

Wygładzanie krawędzi wyłączone

Zmiana wielkości punktów edycji kształtu pomieszczenia

W oknie edycji kształtu pomieszczenia dodano przycisk Rozmiar punktów, umożliwiający zmianę wielkości punktów łączących poszczególne segmenty. Ustawienie małych punktów pozwala definiować krótsze segmenty, co może być przydatne przy modelowaniu kształtów o niewielkich rozmiarach.

Kształt pomieszczenia

Wyróżnienie ścian o nieregularnych kształtach

Ściany o nieregularnych kształtach rysowane są na planie pomieszczenia przerywaną linią. Dzięki temu łatwo je odróżnić od ścian standardowych.

Kształt pomieszczenia

Naprawione usterki