FelCAD 1.4 - opis zmian

Zaznaczanie według kryteriów

Dodano funkcję zaznaczania płytek i obiektów na podstawie zadanych kryteriów. Dostępne kryteria to: Nowa funkcja dostępna jest w menu "Edycja->Zaznacz według kryteriów..." lub pod skrótem klawiaturowym Alt+A.

Zdefiniowanie więcej niż jednego kryterium oznacza, że wszystkie muszą być spełnione, aby dana płytka lub obiekt został zaznaczony. Pola numeryczne +/- określają tolerancje dla danej wartości, np. tolerancja 0,5cm dla szerokości 30cm oznacza, że wszystkie płytki lub obiekty o szerokości z zakresu od 29,5cm do 30,5cm spełniają to kryterium.

Zaznacz według kryteriów

Definiowanie kształtu pomieszczenia na podstawie obrazu tła

W oknie edycji kształtu pomieszczenia dodano opcję "Tło", umożliwiającą wybranie pliku graficznego, który będzie wyświetlany jako tło w widoku edycji. Wykorzystanie tła przedstawiającego plan pomieszczenia może znacznie ułatwić definiowanie jego kształtu w programie, zwłaszcza gdy jest nieregularny, tak jak to widać na rysunku poniżej.

Kształt pomieszczenia

Powiększenie widoku edycji kształtu pomieszczenia

W oknie edycji kształtu pomieszczenia dodano przyciski 2x, 4x umożliwiające dwu- i czterokrotne powiększenie widoku edycji. Powiększenie jest przydatne przy modelowaniu kształtów o niewielkich rozmiarach. Przycisk 1x ustawia rozmiar standardowy.

Kształt pomieszczenia

Sprawdzanie aktualizacji

Dodano funkcję automatycznego sprawdzania i informowania, czy jest dostępna nowa wersja programu.

Naprawione usterki