FelCAD 1.5 - opis zmian

Dodawanie obrazów do biblioteki przy pomocy schowka systemowego

Dodano funkcję umożliwiającą dodanie obrazu do biblioteki bezpośrednio ze schowka systemowego. Żeby skopiować obraz do schowka, użyj funkcji "Kopiuj" w dowolnym programie graficznym lub przeglądarce internetowej. Po naciśnięciu przycisku Dodaj i wybraniu opcji "Ze schowka..." pojawi się okno prezentujące aktualną zawartość schowka. Obraz na podglądzie aktualizowany jest automatycznie za każdym razem, gdy zawartość schowka ulegnie zmianie. Po wprowadzeniu nazwy i naciśnięciu przycisku OK obraz zostanie zapisany w bibliotece.

Dodaj obraz

Kopiowanie właściwości elementów biblioteki

W oknie właściwości elementów biblioteki dodano przycisk "Skopiuj właściwości..." umożliwiający skopiowanie właściwości z innego elementu. Korzystanie z tej funkcji będzie pomocne podczas wprowadzania kolekcji płytek o powtarzających się parametrach.

Skopiuj właściwości

Usprawnienia w edycji kształtu pomieszczenia

W poprzednich wersjach programu zmiana wymiarów pomieszczenia powodowała ustawienie domyślnego kształtu jakim był prostokąt. Teraz zmiana wymiarów zachowuje dotychczasowy kształt podłogi i ścian. Jeżeli wymiary ulegną zmniejszeniu, kształt zostanie odpowiednio przeskalowany. Jeżeli wymiary zostaną powiększone, wewnątrz kształtu pojawi się dodatkowy uchwyt umożliwiający jego przesuwanie.

Kształt pomieszczenia

Sumowanie cen na raporcie zużycia płytek

Na raporcie zużycia płytek dodano dodatkowe pole przedstawiające sumaryczny koszt płytek. Pole jest widoczne, gdy raport zawiera co najmniej dwa rodzaje płytek.

Raport zużycia płytek

Wycinanie kształtu przy pomocy płytki

W poprzednich wersjach programu operacja "Wytnij kształt" umożliwiała wycinanie kształtu w płytkach tylko przy pomocy obiektu zaznaczonego na warstwie "Obiekty". Teraz można zaznaczyć pojedynczą płytkę i przy jej pomocy wyciąć kształt w pozostałych.

Naprawione usterki