FelCAD 1.6 - opis zmian

Przecinanie płytek wzdłuż krawędzi ściany i podłogi

Dodano nowe narzędzie "Przetnij wzdłuż krawędzi".

Przetnij wzdłuż krawędzi

Aby z niego skorzystać, należy zaznaczyć płytki, na których ma zostać wykonana operacja przecięcia. Płytki znajdujące się na krawędzi ściany lub podłogi zostaną przecięte wzdłuż tej krawędzi. Rysunek poniżej przedstawia efekt działania omawianej operacji.

Przecinanie płytek wzdłuż krawędzi ściany i podłogi

Narzędzie można również stosować dla obiektów znajdujących się na warstwie "Obiekty".

Wycinanie obrysu w płytkach

Dodano nowe narzędzie "Wytnij obrys".

Wytnij obrys

Aby z niego skorzystać, należy zaznaczyć jedną płytkę lub obiekt, które posłużą do wycięcia obrysu w płytkach znajdujących się pod nimi. Jako rezultat otrzymamy przecięcie o kształcie takim jak zaznaczona płytka lub obiekt. Rysunek poniżej przedstawia efekt działania omawianej operacji.

Wycinanie obrysu w płytkach

Środkowanie płytek i obiektów

Dodano opcje pozwalające wyrównywać zaznaczone płytki i obiekty względem środka ściany lub podłogi.

Raport zużycia płytek

Rysunek poniżej przedstawia efekt działania opcji "Wyśrodkuj".

Środkowanie płytek i obiektów

Usprawnienia w edycji kształtu obiektu

W celu zapewnienia większej dokładności przy definiowaniu kształtu obiektu została dodana opcja wyświetlająca wymiary segmentów. Dodatkowo od tej wersji można zmaksymalizować okno powiększając obszar edycji oraz zmniejszyć rozmiar punktów łączących segmenty. Wymienione usprawnienia powinny ułatwić edycję skomplikowanych kszałtów.

Usprawnienia w edycji kształtu obiektu

Nowy tryb zapisu obrazu

Dodano nowy tryb zapisu obrazu.

Nowy tryb zapisu obrazu

Domyślnie zapisywane są tylko płytki i obiekty (rysunek po lewej). Wybranie trybu "Wszystkie elementy" pozwala zapisać dodatkowe elementy takie jak obrys pomieszczenia lub zaznaczenie obiektów (rysunek po prawej).

Nowy tryb zapisu obrazu

Pozostałe zmiany